Historiarotary logo

1905 – W gabinecie nr 711 w Unity Building w Chicago odbywa się pierwsze spotkanie Rotary (nazwa Rotary jeszcze nie istnieje). Autor idei i inicjator spotkania prawnik Paul Harris marzy o stworzeniu koleżeńskiego kręgu ludzi reprezentujących różne zawody i branże, którzy będą wspólnie działać na rzecz innych. Na pierwszym spotkaniu obecni są czterej członkowie, lecz szybko dołączają do nich kolejni i powstaje pierwszy klub Rotary (od słowa rotacja, oznaczającego zmianę miejsca spotkań, jak i władz klubu).

1907 – Rotary rozpoczyna swoje pierwsze akcje na rzecz lokalnych społeczności. Duchownemu, któremu padł koń, klub funduje nowego, dzięki czemu może on znów dojeżdżać do wiernych. Jednak prawdziwą wdzięczność mieszkańców Chicago przynosi Rotarianom postawienie pierwszego publicznego szaletu w pobliżu chicagowskiego ratusza.

1908 – Powstaje drugi klub rotariański w San Francisco (Kalifornia).

1910 – Ruch Rotary liczy już 16 klubów i 1500 członków.

1910 – W Chicago odbywa się pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary. Założyciel ruchu Paul Harris zgadza się zostać prezydentem Stowarzyszenia. Będzie nim przez dwa lata. Na Konwencji pada słynne zdanie, które stanie się jednym z dwóch mott Rotary: „He profits most, who serves best” (Ten korzysta najwięcej, kto najlepiej służy).

1911 – Ukazuje się pierwszy numer oficjalnego magazynu RI „The National Rotarian”, przekształcony następnie w „The Rotarian”

 

1917 – Szósty prezydent RI Arch C. Klumph ogłasza utworzenie Rotary Endowment Fund, którego rolą będzie gromadzenie środków na finansowanie projektów w kierunku czynienia dobra na świecie. Koledzy reagują tyleż entuzjastycznie, co oszczędnie. Pierwsza darowizna na rzecz Funduszu wynosi 26,50 USD, a przez pierwsze sześć lat zebrano zaledwie 700 USD. W 1928 r. Endowment Fund zostaje przekształcony w Rotary Foundation. Do dziś wpłaty przekroczyły 1,5 mld USD.

1924 – W urzędzie patentowym USA zostaje zarejestrowany oficjalny emblemat Rotary: koło zębate z 24 zębami, 6 szprychami i rowkiem klinowym.

1931 – Oficjalna rejestracja przez Rotary International RC Warszawa (numer Klubu: 3427). Prezydentem zostaje Piotr Drzewiecki Prezes Ligi Polskiej i Prezydent Warszawy w latach 1917-1921

1933 – Powstanie kolejnych trzech klubów: RC Łódź (3632), RC Kraków (3660), RC Katowice (3702)

1934 – Powstanie RC Gdynia (3722)

1935 – Powstanie RC Bielsko (3756) i RC Lwów (3899)

1936 – Powstanie RC Bydgoszcz (3906). Kluby polskie działają już w ramach samodzielnego dystryktu o numerze 85

1937 – Działa komitet założycielski RC Poznań, jednak nie dochodzi do rejestracji klubu

1938 – Powstanie RC Pabianice

1939 – Wybuch II wojny światowej przerywa działalność klubów Rotary w Polsce i innych krajach okupowanych przez Niemcy i Związek Radziecki. Rok później Zarząd RI cofa klubom w tych krajach karty członkowskie.

1940 – Kazimierz Zienkiewicz, były prezydent RC Katowice, inicjuje w Londynie powstanie Międzynarodowej Reprezentacji Klubów Rotariańskich Europy, w skład której wchodzą Rotarianie na uchodźstwie z pięciu okupowanych przez hitlerowskie Niemcy krajów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Placówka ta otrzymuje specjalny status i pod zmieniającymi się nazwami (m.in. Wspólnota Rotariańska Narodów Zjednoczonych, Placówka Rotary dla Rotarian na Wygnaniu) działa do 1944 r. Wartym wspomnienia jest fakt, iż to właśnie na forum wyżej wspomnianej struktury powstała idea powołania UNESCO, u genezy której znaczący był udział polskich Rotarian.

1943 – RI oficjalnie przyjmuje tzw. „moralny kompas Rotary” – złożony z 24 słów „Test 4 pytań”.

1945 – Podczas konferencji założycielskiej ONZ, w uznaniu dotychczasowych zasług Rotary International otrzymało status doradczy.

1947 – Śmierć Paula Harrisa. Na jego cześć Rotary ustanawia program stypendialny, dziś noszący nazwę Stypendium Ambasadorskiego. W pierwszym roku działania ze stypendium skorzystało 18 studentów, do dziś jest ich kilkadziesiąt tysięcy.

1957 – Ustanowiona zostaje odznaka Paul Harris Fellow – najwyższe rotariańskie oznaczenie.

1978 – Rusza program 3xH (Health, Hunger, Humanity – Zdrowie, Głód, Człowieczeństwo), mający na celu działania na rzecz promocji zdrowia, walki z głodem, poprawy warunków społecznych, humanitarnych i kulturalnych w najbardziej zaniedbanych regionach świata. Pierwszą akcją przeprowadzona w ramach tego programu były szczepienia 6 milionów dzieci na Filipinach przeciwko polio (chorobie Heinego-Medina). Dało to początek przyszłemu programowi PolioPlus.

1985 – Rotary ogłasza program PolioPlus i stawia sobie za cel zaszczepienie wszystkich dzieci na świecie przeciwko skutkom tej choroby. Do tej pory zaszczepiono ponad 2 miliardy dzieci.

1989 – Rada Legislacyjna RI przegłosowuje usunięcie ze statutu zwrotu „only for men” („tylko dla mężczyzn”), co otwiera kobietom drogę do członkostwa w Rotary. Po 20 latach co ósmy Rotarianin jest kobietą.

1989 – Po pięćdziesięciu latach nieobecności Rotary powraca do Polski. 10 czerwca 1989 roku Rotary Klub Warszawa jako pierwszy klub w tzw. krajach postkomunistycznych zostaje oficjalnie przyjęty w poczet członków RI. Klub należy do Dystryktu 2390 w Szwecji, podobnie jak powstające kolejne kluby (i tak aż do roku 1997)

1995 – W celu powstania samodzielnego dystryktu polskiego utworzona zostaje dla klubów Rotary w Polsce „Special Extension Area” („Specjalny Obszar Rozwoju”) pod przewodnictwem PDG Gunnar’a Fjellander’a (D–2390 Szwecja)

1 lipca 1997 – Powstaje samodzielny Dystrykt D–2230, w skład którego wchodzi 39 klubów z Polski. Pierwszym Gubernatorem Dystryktu zostaje Bohdan Kurowski z RC Olsztyn, a Gubernatorem Elektem Alojzy Leszek Gzella z RC Lublin. Był to pierwszy samodzielny Dystrykt RI utworzony w kraju postkomunistycznym.

2000 – Podczas kadencji Gubernatora Ryszarda Kaszuby-Krzepickiego do Dystryktu D–2230 przyłączają się kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc tym samym wielonarodowy Dystrykt D–2230. Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności – jest to jeden z największych dystryktów na świecie.

2002 – Europa została ogłoszona kontynentem wolnym od polio podczas Dorocznej Konwencji w Barcelonie. Rotary ogłosiło nową kampanię aby zgromadzić 80 milionów USD na dokończenie walki z chorobą. W odpowiedzi, Rotarianie z całego świata zebrali ponad 129 milionów USD.

2003 – Jonathan Majiyagbe z Kano w Nigerii, został pierwszym pochodzącym z Afryki Prezydentem Rotary International.

2005 – W Chicago odbyła się Konwencja Stulecia Rotary, która zgromadziła ok. 50 000 uczestników. Z tej okazji odbyły się bieg oraz marsz stulecia, z których dochód został przeznaczony na fundusz walki z polio.

2006 – Tylko w czterech krajach na świecie pozostaje endemia polio: Afganistan, Indie, Nigeria i Pakistan. Od 1985 roku liczba przypadków zachorowań na polio została zmniejszona o ponad 99%.

2007 – Udział w programie PolioPlus (nazywanym teraz „End Polio Now”) aktywnie rozpoczyna Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Dotychczas przekazali oni 355 milionów dolarów na rzecz walki z tą straszną chorobą, która powoduje trwałe kalectwo u dzieci. Rotarianie ze świata odpowiedzieli w 2009 roku zobowiązaniem do zebrania kolejnych 200 mln USD.

2009 – Rotary świętowało setną Konwencję RI w Birmingham, w Anglii. Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. arcybiskup Desmond Tutu, Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon oraz aktorka i ambasador dobrej woli UNICEF, Mia Farrow.

2011 – Rotary w Polsce otwiera nowy rozdział w komunikacji ze społeczeństwem – strona internetowa www.rotary.org.pl zyskuje nowy wygląd i wykorzystuje technologie znanych serwisów społecznościowych.