Rok rotariański rozpoczął się uroczystym przekazaniem służby w dniu 28 czerwca 2017 roku przy ulewnym deszczu w SOHO Factory.

Z okazji pięciolecia klubu wszyscy byli prezydenci krótko przedstawili najważniejsze wydarzenia z klubowych lat. Poprzedni prezydentami byli:

 • 2012/2013 Michael Kern
 • 2013/2014 Agnieszka Śliwińska
 • 2014/2015 Krzysztof Szadurski
 • 2015/2016 Ulrich Schwendimann
 • 2016/2017 Joanna Żmuda

Po przedstawieniu wydarzeń z poprzedniego roku klubowego, służba została przekazana nowemu zarządowi w następującym składzie:

 • Joachim Franke – Wiceprezydent
 • Dariusz Bujniewicz – Prezydent-Elekt, sekretarz
 • Roland Sprung – Skarbnik
 • Oliver Burrak
 • Alexander Heinelt
 • Piotr Franciszkowski
 • Joanna Zmuda (Past Prezydent)

Nowy prezydent wspomniał o następujących punktach, które będą ważne w nowym roku klubowym:

 • zwiększenie zaangażowania członków,
 • przyjęcie nowych członków,
 • kontynuacja zaangażowania społecznego, uruchomienie nowych projektów, które mogą zmienić nasz mały świat. Motto roku: Rotary zmienia świat.

Pierwszą atrakcją roku była wycieczka na początku sierpnia do Szczecina na Tallship-Races. Podczas letnich wakacji spotykaliśmy się także w różnych lokalach, co bardzo docenili członkowie klubu.

Aby lepiej poznać oczekiwania członków klubu, została przeprowadzona jesienią ankieta wśród członków klubu z następującymi wynikami:

 • Wyrażono życzenie regularnych wieczornych wydarzeń, nawet na mniejszą skalę.
 • Znaczna większość członków klubu oczekuje zorganizowania raz w roku wycieczki klubowej.
 • Niewielką większością jesteśmy zainteresowani zawarciem partnerstwa z innym klubem Rotary partnerskim. Temat będzie kontynuowany, ale bez aktywnego poszukiwania klubu partnerskiego.
 • Pożądane są spotkania z innymi warszawskimi klubami.
 • Ważne jest dla nas nasze zaangażowanie społeczne. Członkowie klubu nie są gotowi zaangażować się czasowo, bardziej możliwe jest wsparcie finansowe, projekty powinny być tak definiowane.
 • Optymalna wielkość klubu to około 40 członków.

Kontynuowaliśmy współfinansowanie przez klub dwóch stypendiów dla polskich studentów. Wspólnie z RC Mettmann finansujemy roczne stypendium na Politechnice Berlińskiej. Roczne stypendium wspólnie z RC Berlin Mickiewicz na Uniwersytecie Viadrina.

Wsparliśmy również projekt „Joyo-Help me to start”, który pomaga dzieciom z Rumunii i rodzinom z problemami uzyskać dostęp do edukacji.

Oprócz tego rozpoczęte zostały nowe projekty:

Dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu członków klubu, wraz z innymi klubami Rotary, udało się sfinansować dużą huśtawkę w Ogrodach Niemiecko-Polskich. Montaż huśtawki jest planowany jesienią 2018 roku.

We współpracy z Willi Brand Schule, jest organizowany bieg szkolny. Bieg odbędzie się w dniu 26.09.2018.

Rozpoczęto współpracę z ICC Polska-Szwajcaria. W dniach 16-19.09.2018 odbędzie się spotkanie naszego klubu z członkami ICC w Warszawie.

Na przyjęciu bożonarodzeniowym został przyjęty nowy członek klubu, Lukas Schifferle. Fried Nielsen i Robert Edward Boroch zostaną członkami naszego klubu 1 lipca. Uroczyste przyjęcie odbędzie się przy okazji następnej imprezy bożonarodzeniowej. W ten sposób udało nam się nieznacznie zwiększyć liczbę członków i rozpocząć nowy rok z 29 członkami klubu.

Oprócz cotygodniowych spotkań lunchowych z interesującymi prelegentami odbyły się specjalne wydarzenia, takie jak kurs pierwszej pomocy i powitanie komitetu Rotary International na lotnisku.

Po wspaniałych latach w Polonii zmieniliśmy naszą ulubioną restaurację i znaleźliśmy nowy wspaniały „dom” w restauracji „Der Elefant”.

Mianowanie na nowego prezydenta odbyło się 4. Sierpnia 2018 w restauracji Potocki w Galkowie podczas wycieczki klubowej. Alexander Heinelt otrzymał nagrodę Paul Harris Fellow (Saphir) za wzorowe zaangażowanie społeczne w minionym roku.

Wielkie podziękowania dla członków i zarządu za wspaniałą współpracę, wielkie zaangażowanie i cenne wspólne chwile.

 

Benjamin Schwägli, President Rotary Club Warszawa Goethe 2017/2018