Friends will be friends..

W naszym Dystrykcie jest wiele ciekawych miast. Od morza Bałtyckiego ze starym miastem Gdańskiem, Szczecinem i Kołobrzegiem, aż po morze Czarne z pięknym miastem Yałtą, czy Odessą. Ale są to duże odległości. Odległości w km np. od Krakowa w Polsce do Gdańska – 600 km, po drodze jest Częstochowa – 150 km, Łódź – 250 km, Warszawa – 350 km … na Ukrainie od Krakowa do Yałty – 1750 km po drodze jest Lwów – 330 km. Z miast z których Rotarianie wyrazili zainteresowanie Wymianą Przyjaźni na razie są – Warszawa, Łódź, Kraków, Częstochowa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Lublin w Polsce i Lwów na Ukrainie. W jednym mieście musi być chętnych min. 5-6 par by miasto mogło przystąpić do programu wymiany.

Rotarianie przystępujący do programu muszą wziąć na siebie na zasadach wzajemności obowiązek ugoszczenia 1 pary przez okres 3 dni (przyjęcie na siebie zakwaterowania, wyżywienia i pokazania miejscowych atrakcji oraz ½ kosztów transportu do następnego miasta gospodarza). Grupa składa się przeważnie z 5-6 par i odwiedza 3-5 miast w Dystrykcie. W każdym mieście musi być wyznaczony klub, którego prezydent będzie koordynował pobyt grupy w przypadającym na nią okresie czasu i wytransportowanie do następnego miasta lub odebranie z lotniska albo odwiezienie na lotnisko. Całościowy pobyt grupy w Dystrykcie koordynuje Szef Dystryktalny Wymiany Przyjaźni. Czas trwania pobytu grupy w dystrykcie to przeważnie 2 tygodnie, nie dłużej niż miesiąc. Uczestnicy Wymiany Przyjaźni ponoszą koszty podróży do i od Dystryktu gospodarza i osobiste wydatki.