Szanowni rotariańscy przyjaciele i szanowni goście,

Jest dla mnie wielkim zaszczytem podsumować miniony rok rotariański 2023/2024 w imieniu Rotary Club Warszawa Goethe. Nasz klub poczynił w tym roku znaczące postępy i zrealizował wiele udanych projektów.

Członkostwo i projekty

W tym roku zostaliśmy przyjęci jako pełnoprawny członek Rotary Dystrykt 2231, co stanowi znaczący kamień milowy dla naszego klubu i potwierdza nasze ciągłe zaangażowanie.

Zasada „Service above Self” kierowała naszymi działaniami. Wzmocniliśmy naszą strategię komunikacyjną, aby lepiej informować o naszych projektach, odpowiadając na uwagi naszych członków. Do wyróżniających się projektów w tym roku należą:

 • Letni obóz dla dzieci niewidomych w Kleinpeda: Projekt, który umożliwił dzieciom niewidomym cenne i wzbogacające doświadczenia.
 • Darowizna karetki dla Ukrainy: Wyraz naszej solidarności i wsparcia dla ludzi na Ukrainie.
 • Program stypendialny Veridiana we współpracy z RC Mickiewicz: Wsparcie dla utalentowanej młodzieży.
 • Platforma techniczna dla przyszłych biegów charytatywnych: Przygotowanie i rozwój platformy do efektywnych zbiórek funduszy.
 • Wymiana z Rotaract Club Chopin: Wzmocnienie współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego.

Aktywności klubowe i wyjazdy

Nasz klub zorganizował w tym roku również liczne społeczne i kulturalne wydarzenia:

 • Wyjazd klubowy do Wiednia w listopadzie 2023: Wizyta na jarmarkach bożonarodzeniowych i eksploracja kultury oraz kuchni austriackiej.
 • Noworoczne przyjęcie w restauracji Mielżyński w styczniu 2024: Uroczyste rozpoczęcie nowego roku.
 • Wymiana z niemieckimi i austriackimi klubami Rotary w Wiedniu w maju 2024: Pogłębianie relacji międzynarodowych.
 • Udział w International Motorcycle Fellowship: Reprezentowani przez Jurek, Alex i Frederic.

Wykłady i wydarzenia

Dzięki doskonałej koordynacji naszego mistrza ceremonii Jureka mogliśmy zaoferować szereg wyjątkowych wykładów:

 • Jakub Brzeziński – Wybory: Co dalej?
 • Sabine Yang – Chiny: Globalna potęga
 • Ferdinand Schmalholz – Mit Króla Ludwika
 • Florian Fank – Analiza potencjału polsko-niemieckiego
 • Fundacja Konrada Adenauera – Ukraina i wojna

Te oraz wiele innych wykładów dostarczyły cennych spostrzeżeń i inspiracji, prowadząc do interesujących dyskusji.

Podziękowania i uznanie

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim członkom i przyjaciołom, którzy uczynili ten rok niezapomnianym. Wasze nieustające zaangażowanie, kreatywność i gotowość do wykraczania poza codzienność były kluczowe dla osiągnięcia naszych celów. Każdy z Was wniósł ważny wkład, za co jestem niezmiernie wdzięczny.

Szczególne podziękowania kieruję do obecnego zarządu:

 • Frederic – Sekretarz
 • Jurek – Mistrz Ceremonii
 • Roland – Skarbnik
 • Oliver – Past Prezydent
 • Arda – President Elect

Oficjalna część

Witamy naszego nowego członka, pana Andrzeja Golabka, człowieka szczerego i otwartego na świat, z bogatym doświadczeniem życiowym.

Przekazanie insygniów władzy Ardzie Yyrdatapan oznacza początek nowego rozdziału. Jestem przekonany, że Arda dzięki swojemu entuzjazmowi i umiejętnościom przywódczym poprowadzi nasz klub ku dalszemu rozwojowi i nowym inicjatywom. Życzę mu wielu sukcesów i radości w jego roku prezydentury oraz zapewniam go o pełnym wsparciu wszystkich członków. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy, aby wspólnie stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom i kontynuować wprowadzanie pozytywnych zmian na świecie.

Zakończenie

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podziękować każdemu z Was. Dziękuję za Waszą przyjaźń, współpracę i zaangażowanie. Pracujmy nadal wspólnie, aby uczynić świat lepszym miejscem.

Dziękuję i życzę udanego nowego roku rotariańskiego!

Z poważaniem,

Maximilian Bielecki