Oto nasze projekty zrealizowane w latach: 2012-2016

Wsparcie finansowe obozu letniego dla grupy sierocińców Przedszkola Nr. 1 „Nasz Dom” nad Bałtykiem (2015/16).

Darowizna jogurtowa na letnie zajęcia dla dzieci z Pragi organizowane przez „Arche” w Warszawie (2015/16).

Lokalny partner seminarium Rotary Youth Leader oraz partner 7. posiedzenie Europejskiego Parlamentu Młodzieży w sierpniu 2016 r. w Warszawie (2015/16).

Wsparcie finansowe dla „Arki“, prokektu Lukasa Podolskiego majacego na celu wsparcie rozwoju dzieci i utworzenie dla nich wspólnej świetlicy (2014/15)

Sfinansowanie rocznego stypendium na wyjazd i pobyt dla wybitnej polskiej studentki na TechnischeUniversität Berlin –Program Rządu Federalnego „Niemieckie Stypendia“ (2014/15 i 2015/2016).

Sfinansowanie rocznego stypendium dla polskiej studentki na uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest to projekt przeprowadzony wspólnie z klubem berlińskim – RC Berlin Mickiewicz w ramach programu stypendialnego „Rotary International Distrikt 1940 Studentenhilfe Viadrina“ (2014/15, 2015/2016).

Patronat i uczesntictwo w jury konkursu DACHL organizowanego przez Stowarzyszenie Lektorów Języka Niemieckiego, oddział warszawski (2014/15, 2015/2016).

Kreatywny weekend w hotelu Polonia Palace Hotel  w Warszawie z okazji „Rotariańskiego Dnia Walki z Polio“Projekt zrealizowany przy współpracy 6 warszawskich klubów rotariańskich i Rotaract –zainicjowany przez  RC Warszawa Goethe –z następującym programem: Reklama świetlna z logo Rotary i hasłem Stop Polio Now na fasadzie hotelu Polonia Palace, akcja zbiórki pieniędzy przeprowadzona przez Rotaract, lunch dla uczesników programu Polioplus. Zebrane pieniądze pozwoliły na zakup 3.000 szczepionek przeciwko Polio.(2014/15).

Charytatywny festiwal karnawałowy pt: „Dzieci Dorosłym, Dorośli Dzieciom“
Uczestniczyło w nim ponad 80 artystów z instytucji takich jak:
Dom Dziecka Nr. 1 „Nasz Dom”, Świetlica „Arka“ w Warszawie, Gimnazjum nr.38 w Warszawie, Firma Sol Art Marcin Lemiszewski. Zebrane przy tej okazji środki finansowe pozwoliły sfinansować ferie letnie dla dzieci ze świetlicy „Arka“ i Domu DzieckanNr 1 „Nasz Dom” (2014/15).

Wsparcie finansowe Związku Nauczycielstwa Polskiego – Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego  (2012/13, 2013/14, 2014/15).

Uczestnictwo w projekcie Matching , wspólnie z RC City, RC Berlin Luftbrücke, RC MilanoNord–wyposażenie świetlic pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Konstancinie-Jeziornej (2013/14).

Wsparcie finansowe utalentowanego dziecka z Domu Dziecka nr 1 „Nasz dom“ w Warszawie (2013/14).

Wsparcie finansowe polsko-niemieckiego obozu żeglarskiego dla młodzieży (2013/14).

Wyposażenie przedszkola i polsko-niemieckiej szkoły im. Willy Brandta w Warszawie w pomoce naukowe i gry  (2013/14).

Wsparcie finansowe dla potrzebujacych rodzin na Ukrainie (projekt koordynowany przez RC Zamość 2013/14).